ธรรมนัส พรหมเผ่า ปริญญาโทปลอม ปลอมวุฒิ ปลอมวุฒิการศึกษา

‘วิษณุ’ ชี้กรณี ‘ธรรมนัส’ หากพบปลอมวุฒิ ป.โท-ป.เอก จริง ปรับพ้น ครม.ได้

Home / ข่าวการเมือง / ‘วิษณุ’ ชี้กรณี ‘ธรรมนัส’ หากพบปลอมวุฒิ ป.โท-ป.เอก จริง ปรับพ้น ครม.ได้

ประเด็นน่าสนใจ

  • วิษณุ เครืองาม ชี้แจงกรณีการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
  • ชี้ชั้นการตรวจสอบก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีนั้น ในรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ว่าด้วยคุณสมบัติของรัฐมนตรี มาตรา 160 ที่ระบุว่า สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เท่านั้น
  • หากพบว่ามีการปลอมวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก จริง เข้าข่ายผิดเรื่องจริยธรรม สามารถปรับออกจาก ครม.ในภายหลังได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ในชั้นการตรวจสอบก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีนั้น ได้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ว่าด้วยคุณสมบัติของรัฐมนตรี มาตรา 160 ที่ระบุว่า สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เท่านั้น ส่วนการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี คือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกนั้น ไม่ได้ตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการตรวจสอบภายหลัง และพบว่าจบปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกด้วยหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจเป็นประเด็นเรื่องจริยธรรมที่ต้องตรวจสอบ แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องจริยธรรมจริง ก็สามารถปรับออกจาก ครม.ในภายหลังได้