PM 2.5 ฝุ่นควันภาคใต้ ฝุ่นละออง อนุทิน ชาญวีรกูล

‘อนุทิน’ ลุยตั้งศูนย์ฉุกเฉินภาคใต้ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

Home / ข่าวการเมือง / ‘อนุทิน’ ลุยตั้งศูนย์ฉุกเฉินภาคใต้ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

ประเด็นน่าสนใจ

  • ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ กระทบกับชีวิตประชาชน
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่ภาคใต้
  • พร้อมให้ อสม.ลงพื้นที่ ดูแลประชาชน แจกหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

จากกรณีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ กระทบกับชีวิตประชาชนนั้น ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยสุขภาพประชาชนในภาคใต้

โดยได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมสั่งการให้ผู้ตรวจราชการ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัย เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ พร้อมเปิดคลินิกมลพิษต้นแบบ ที่จังหวัดยะลา มีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผ่านเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5”

นอกจากนั้น ได้ให้ อสม.ลงพื้นที่ ดูแลประชาชน แจกหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็ก กำชับให้สถานบริการด้านสาธารณสุข สำรองห้องปลอดฝุ่นสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และขอความร่วมมือให้ อปท.จัดหาห้องปลอดฝุ่นไว้ตามโรงเรียน สถานที่ราชการ นอกจากนั้น ยังส่งหน่วยแพทย์ เฝ้าระวังการเจ็บป่วยใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง และระบบตา