ข่าวสดวันนี้ ชวน หลีกภัย เงินเดือน ส.ส.-ส.ว.

ชวน ยังไม่รู้ ส.ส.-ส.ว.ได้เงินเดือนเพิ่ม ขอดูรายละเอียดในเอกสารก่อน

Home / ข่าวการเมือง / ชวน ยังไม่รู้ ส.ส.-ส.ว.ได้เงินเดือนเพิ่ม ขอดูรายละเอียดในเอกสารก่อน

ประเด็นน่าสนใจ

  • ส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรีไม่สามารถรับเงินเดือน ส.ส.ได้อีก
  • .ให้มีผลใช้บังคับ ให้ ส.ส.และ ส.ว.ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มย้อนหลังไปนับวันที่มีสมาชิกภาพของ ส.ส. และ ส.ว. เริ่มต้น

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ออกมากล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติร่างพ.ร.ฎ.เพื่อขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนให้กับ ส.ส.และ ส.ว.ว่า

ส่วนตัวยังไม่ทราบเรื่องนี้ เพราะประสานงานไปยังรัฐบาลโดยตรง แค่ขอให้ครม.อนุมัติร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ในวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้ ส.ส. ทยอยมารับเอกสารงบประมาณตั้งแต่เมื่อวานนี้เท่านั้น

ส่วนการขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนของส.ส.ที่มีผลย้อนหลังนั้น นายชวน เผยว่า ยังไม่ทราบต้องขอไปดูเอกสารก่อน ส่วนจะเริ่มนับวันไหนก็แล้วแต่กฎหมาย”

การปรับขึ้นเงินเดือน ส.ส. – ส.ว. ไปตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ

สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือน ส.ส. และ ส.ว. นั้น สืบเนื่องจาก น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า

ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงิน ประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานและรองประธานวุฒิสภา, ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ โดยให้รับนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ และให้พิจารณาในประเด็นตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การรับเงินเดือนใหม่นี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดให้ประธานและรองประธานสภาฯ ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ซึ่งเดิมกำหนดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ เมื่อได้รับเงินดังกล่าวแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ส.ส. หรือ ส.ว. แล้วแต่กรณี


อีกทั้ง กำหนดให้ ส.ส. ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือน ดังนี้

  • ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไป กำหนดวันที่ได้รับได้รับเงินประจำตำแหน่ง นับแต่วันเลือกตั้ง
  • ส.ส.ที่เข้ามาแทน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามมาตรา 105 (1) ของรัฐธรรมนูญ ให้นับตั้งแต่วันเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง
  • ส.ส.ที่เข้ามาแทน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ตามมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญ ให้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา

ส.ส.ที่รับตำแหน่งรัฐมนตรี ไม่สามารถรับเงินเดือนในตำแหน่ง ส.ส.ได้อีก

นอกจากนี้ กำหนดให้ ส.ส.ที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วย เมื่อได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเป็นรายเดือนของ ส.ส.อีก

และกำหนดให้ ส.ว.ในวาระเริ่มแรก และ ส.ว.ในบัญชีสำรองที่เลื่อนขึ้นมาแทน ส.ว.ที่ว่างตามมาตรา 269 ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือน นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ กำหนดให้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเมื่อมีผลใช้บังคับ ให้ ส.ส.และ ส.ว.ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มย้อนหลังไปนับวันที่มีสมาชิกภาพของ ส.ส. และ ส.ว. เริ่มต้น