ประชุมสภา

ประชุมสภาฯ อภิปรายพ.ร.บ.งบปี 63 วันสุดท้าย

Home / ข่าวการเมือง / ประชุมสภาฯ อภิปรายพ.ร.บ.งบปี 63 วันสุดท้าย

ประเด็นน่าสนใจ

  • การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 63 ในวันนี้ เหลือเวลาอภิปรายประมาณ 9 ชั่วโมง
  • แบ่งเป็น คณะรัฐมนตรี 1 ชั่วโมง 50 นาที ส.ส.รัฐบาล 3 ชั่วโมง 13 นาที ส.ส.ฝ่ายค้าน 4 ชั่วโมง 6 นาที
  • ด้านวิปฝ่ายค้านเตรียมนัดหารือ เพื่อหาทิศทางในการลงมติ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณ 3 ล้าน 2 แสนล้านบาท วันที่ 3 วันสุดท้าย ได้เริ่มการประชุมแล้ว เมื่อเวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาต่อเนื่อง โดยมีนายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย เป็นผู้อภิปรายคนสุดท้าย สำหรับภาพรวมการอภิปรายตลอด 2 วันที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ใช้เวลาการอภิปรายไปแล้ว ราว 29 ชั่วโมง ทำให้เหลือเวลาการอภิปรายในวันนี้ (19 ต.ค.) ประมาณ 9 ชั่วโมง

โดยเวลาอภิปรายทั้งหมด 36 ชั่วโมง จะเหลือประมาณ 9 ชั่วโมง 9 นาที แบ่งเป็น คณะรัฐมนตรี 1 ชั่วโมง 50 นาที ส.ส.รัฐบาล 3 ชั่วโมง 13 นาที ส.ส.ฝ่ายค้าน 4 ชั่วโมง 6 นาที ขณะเดียวกัน ก็มีรายงานว่า ในช่วงบ่าย วิปฝ่ายค้าน จะนัดหารือกัน เพื่อกำหนดทิศทางต่อการลงมติร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อีกครั้งนี้ ว่าจะตัดสินใจลงมติอย่างไร