ประชุมสภา

‘จิรายุ’ ประท้วงเดือด ประธานปล่อยให้ฝ่ายรัฐบาลขุดเรื่องเก่าโจมตีฝ่ายค้าน

Home / ข่าวการเมือง / ‘จิรายุ’ ประท้วงเดือด ประธานปล่อยให้ฝ่ายรัฐบาลขุดเรื่องเก่าโจมตีฝ่ายค้าน

ประเด็นน่าสนใจ

  • จิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นขอใช้สิทธิ์พาดพิง
  • ชี้ ทำไมฝ่ายรัฐบาลพูดเท็จกลางสภาฯ ได้ แต่พวกตนฝ่ายค้านกลับไม่มีสิทธิ์ที่จะชี้แจง
  • ประธานในที่ประชุม ระบุ รัฐมนตรีเป็นฝ่ายที่เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ประเด็นใดที่สมาชิกแสดงความเห็น รัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นขอใช้สิทธิ์พาดพิง โดยนายสุชาติ ตันเจริญ ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้สอบถามว่า จะใช้สิทธิ์พาดพิงในประเด็นใด และผิดข้อบังคับข้อไหน

โดยนายจิรายุ กล่าวว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพราะจะปล่อยให้ฝ่ายรัฐบาลพูดแต่เรื่องเก่าๆ ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม นายสุชาติไม่อนุญาตให้นายจิรายุใช้สิทธิ์พาดพิง โดยระบุว่า นายจิรายุ ต้องระบุให้ชัดว่าถูกพาดพิงในประเด็นใด ซึ่งนายจิรายุจึงตอบว่า ทำไมฝ่ายรัฐบาลพูดเท็จกลางสภาฯ ได้ แต่พวกตนฝ่ายค้านกลับไม่มีสิทธิ์ที่จะชี้แจง

ทำให้นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ลุกขึ้นประท้วงนายสุชาติว่า ต้องให้นายจิรายุนั่งลง และเคารพคำตัดสินของประธานในที่ประชุม นายสุชาติ จึงวินิจฉัยว่า รัฐมนตรีเป็นฝ่ายที่เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ประเด็นใดที่สมาชิกแสดงความเห็น รัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้ ก่อนที่จะตัดบทให้สมาชิกท่านอื่นได้อภิปราย