ข่าวนายกรัฐมนตรี ข่าวสดวันนี้

นายกฯ ขอให้ทุกคนร่วมมือกันพัฒนาประเทศ ด้วยความเข้าใจ และสามัคคี

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ ขอให้ทุกคนร่วมมือกันพัฒนาประเทศ ด้วยความเข้าใจ และสามัคคี

ประเด็นน่าสนใจ

  • การพูดคุยครั้งนี้เกิดขึ้นในรายการ Government Weekly
  • ยืนยันเป้าหมายรัฐบาล คือการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมพูดคุยกับคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ผ่านรายการ Government Weekly โดยมี ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินรายการ ว่า

ในช่วงแรก นายกรัฐมนตรีกล่าวผ่านรายการถึงเป้าหมายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน สิ่งสำคัญต้องพัฒนาการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม การแข่งขัน ขีดความสามารถ และเทคโนโลยี

ด้วยการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการลงทุนผ่านโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อหารายได้มาพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น การลงทุนสนามบิน รถไฟความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อลดเวลาในการเดินทาง

ย้ำไทยต้องเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนให้ได้

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า รัฐบาลมีการดำเนินการรับมือกับอุทกภัยอย่างเป็นขั้นตอน โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วม จากฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล ซึ่งในประเทศไทยมีขีดจำกัดในการรองรับน้ำ ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ

โดยรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไข หาพื้นที่ในการทำแก้มลิงรองรับน้ำชั่วคราวในพื้นที่ต่าง ๆ ส่วนบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้ ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงมีการก่อสร้างแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำใหม่ จัดหาแหล่งน้ำในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น

โดยเฉพาะแหล่งน้ำในไร่นา บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงน้ำในภาคการเกษตร ในขณะนี้ตลาดโลกกำลังประสบปัญหา ประชากรมีการผลิตและบริโภคสินค้าเองมากขึ้น ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกร ผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค

ขอ ปชช. เชื่อมั่นระบบเตือนภัยพิบัติของรัฐบาล

ระหว่างการสนทนา นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์พายุที่ผ่านมาว่า รัฐบาลมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เตรียมพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ สิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยีการแจ้งข่าวสารและปฏิบัติตาม ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกำลังพัฒนาและปฏิรูประบบการศึกษา หลายส่วน เพิ่มบุคลากรครู โรงเรียน เจ้าหน้าที่ ให้สมดุล ปรับองค์กรการบริหารการศึกษาโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด ท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่

เร่งส่งเสริมฝีมือแรงงาน รองรับเศรษฐกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวในช่วงท้าย PM Talk ว่า ทุกคนต้องพัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศเพื่อเตรียมรับมือเครื่องจักรที่เข้ามาในอนาคต และสามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรได้ พร้อมกับเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังจะเกิด

ขณะนี้มีต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น จึงต้องหาแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมภายในประเทศ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ สร้างการรับรู้คนในประเทศ เพื่อประเทศไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาด้านสุขภาพ การกินอยู่ การรักษาพยาบาลของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนร่วมมือกันพัฒนาประเทศ ด้วยความเข้าใจ สามัคคี และประชาชนมีส่วนร่วม