ข่าวสดวันนี้ สตาร์ทอัพไทย

รัฐบาล ส่งเสริมสตาร์ทอัพ แก้ไขปัญหา และพัฒนาเมือง

Home / ข่าวการเมือง / รัฐบาล ส่งเสริมสตาร์ทอัพ แก้ไขปัญหา และพัฒนาเมือง

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐบาลเชื่อสตาร์ทอัพไทยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ได้ เช่น การเข้าคิวใน รพ. การต่อภาษี
  • สตาร์ทอัพเป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจของอาเซียน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมพูดคุยกับตัวแทนสตาร์ทอัพ ประกอบด้วยบริษัท Arincare และ ITAX ในรายการ Government Weekly

โดย นายกรัฐมนตรีกล่าว รัฐบาลพร้อมส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย เพื่อเร่งรัดการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด สิ่งสำคัญ คือ การอาศัยนวัตกรรม ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น

การอำนวยความสะดวกในการติดต่อสถานที่ราชการต่าง ๆ เชื่อว่าสตาร์ทอัพไทยที่มีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา จะเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเรื่องที่จำเป็นต่อการสร้างสตาร์ทอัพ เช่น

https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/videos/2820394347980683/

กฎระเบียบ กฎหมาย การสร้างความรู้ อำนวยความสะดวก และขจัดอุปสรรคต่างๆ  ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น SMEs ในการเรียนรู้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการของสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและมหาวิทยาลัย

นายกรัฐมนตรียังร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ ที่เรียกว่า GovTech โดยตั้งเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น

เช่น ระบบคิวในโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการ การสั่งจ่ายยาอิเล็กทรอนิกส์  แพทย์ทางไกล  การยื่นขอภาษี ที่ผ่านมาได้จัดเวทีต่างๆ ให้มีการพบปะระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสตาร์ทอัพ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

นายกฯ ยืนยัน การพัฒนาสตาร์ทอัพเป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจของอาเซียน

ซึ่งมอบหมายให้มีกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลองหาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สตาร์ทอัพมีโอกาสมากขึ้น และสามารถเข้ามาแข่งขันได้ 

นายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นในรายการว่า รัฐบาลพิจารณาหาแนวทางปรับแก้กฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน  ลดอุปสรรคและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ในช่วงท้ายของการสนทนา นายกรัฐมนตรียังย้ำว่า การพัฒนาสตาร์ทอัพเป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ที่ได้มีการหารือในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาด้วย เพราะสตาร์ทอัพสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง

ที่สำคัญคือ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในแง่การดำเนินชีวิต ที่อยู่อาศัย สุขภาพและการท่องเที่ยว ช่วยลดค่าใช้จ่ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างครบวงจร