นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันเอดส์โลก

‘บิ๊กตู่’ เขิน!! เจอวัดไซส์ถุงยางอนามัย เนื่องในวันเอดส์โลก

Home / ข่าวการเมือง / ‘บิ๊กตู่’ เขิน!! เจอวัดไซส์ถุงยางอนามัย เนื่องในวันเอดส์โลก

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
  • ก่อนการประชุม นายกฯได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ‘วันเอดส์โลก’ ก่อนเขินถูกวัดไซส์ถุงยาง
  • จากข้อมูล คาดปี 62 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เฉลี่ยวันละ 15 คน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินจากตึกไทยคู่ฟ้าด้วยสีหน้าเรียบเฉย ไปยังตึกบัญชาการ 1 เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม. )  ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1   ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แวะเยี่ยมชมบูธ นิทรรศการเนื่องในวันเอดส์โลก ที่ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้หัวข้อ “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน (Safe Toilets for All)” เนื่องใน “วันส้วมโลก” และ “วันเอดส์โลก”

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ขอนายกฯ วัดข้อมือ เพื่อวัดไซส์ถุงยางอนามัย ซึ่งนายกฯไม่รู้ว่า วัดอะไร ทำไม แต่พอเจ้าหน้าที่ เฉลย พอวัดเสร็จ มีเสียง กรี๊ด ฮือฮา จาก น้องๆทีมงาน “52” มิลฯค่ะ แค่นั้น นายกฯ ก็ยิ้มเขินเลย ท่ามกลางเสียงหัวเราะ นายกฯ ยังกล่าวอีกว่า “เดี๋ยวจะไล่จับวัดให้หมด ทุกคนเลย”

ยุติปัญหาเอดส์ภายใน 10 ปี

โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายใน 10 ปี โดยเน้นให้ชุมชนทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ภาคประชาสังคมร่วมจัดบริการ ให้เข้าถึงกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับการตรวจเอชไอวี

พร้อมส่งเสริมการป้องกันและดูแลรักษา เชื่อมต่อกับสถานบริการภาครัฐ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการดูแลแบบองค์รวม ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สู่เป้าหมาย “ไม่ติด-ไม่ตาย-ไม่ตีตรา” คือ ลดจำนวน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติ อันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงจากเดิมร้อยละ 90 นำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี 2573

คาดปี 62 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เฉลี่ยวันละ 15 คน

ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ในปี 2561 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกสะสม 37.9 ล้านคน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 1.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ 770,000 คน

ส่วนประเทศไทยคาดประมาณปี 2562 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 5,500 คน เฉลี่ยวันละ 15 คน มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดประมาณ 467,600 คน ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2561 พบว่า มีผู้ติดเชื้อได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานะการติดเชื้อฯ ตนเอง ร้อยละ 94 แต่มีผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพียงร้อยละ 79 ของผู้ติดเชื้อฯ ที่ได้รับการวินิจฉัยและในจำนวนของผู้ที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส สามารถกดไวรัสในกระแสเลือดได้สำเร็จ ร้อยละ 97

​อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และติดโบว์แดง เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ถึงการสนับสนุนการร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในสังคม “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422