ข่าวสดวันนี้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรคอนาคตใหม่ อยู่ไม่เป็น

โพลเผยประชาชน 65.21% เมินข่าวกิจกรรม “อยู่ไม่เป็น” อนาคตใหม่

Home / ข่าวการเมือง / โพลเผยประชาชน 65.21% เมินข่าวกิจกรรม “อยู่ไม่เป็น” อนาคตใหม่

ประเด็นน่าสนใจ

 • นิด้าโพล ทำการสำรวจความเห็น ปชช. ถึงเรื่อง “อยู่ไม่เป็นของพรรคอนาคตใหม่”
 • พบส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตามกิจกรรมนี้
 • เชื่อกิจกรรมนี้เป็นการแสดงจุดยืนของพรรคอนาคตใหม่

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลสำรวจเรื่อง “อยู่ไม่เป็นของพรรคอนาคตใหม่” หลังทำกรสำรวจระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. ที่ผ่านมา จาก กลุ่มตัวอย่าง 1,262 ราย กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่

 • ร้อยละ 65.21 ระบุ ไม่ได้ติดตามข่าว “อยู่ไม่เป็น” ของพรรคอนาคตใหม่
 • ร้อยละ 27.73 ระบุว่า ติดตามบ้าง
 • ร้อยละ 6.66 ระบุว่า ติดตามตลอด
 • ร้อยละ 0.40 ระบุว่า ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการประกาศและกิจกรรม “อยู่ไม่เป็น” ของพรรคอนาคตใหม่ จากผู้ที่ตอบติดตามตลอดและติดตามบ้าง พบว่า

 • ร้อยละ 38.25 ระบุว่า เป็นการแสดงจุดยืนของพรรค
 • ร้อยละ 26.27 ระบุว่า เป็นการพูดความจริงเกี่ยวกับสังคม
 • ร้อยละ 21.20 ระบุว่า เป็นการสร้างกระแส ในการเรียกคะแนนเสียง/ความสนใจ จากประชาชน
 • ร้อยละ 11.29 ระบุว่า เป็นคำพูด/วิธีการ ในการโจมตีฝ่ายตรงข้าม

สำหรับความคิดเห็นต่อพรรคอนาคตใหม่ว่า “อยู่ไม่เป็น” หรือ “อยู่เป็น” จากผู้ที่ตอบติดตามตลอดและติดตามบ้าง พบว่า

 • ร้อยละ 41.70 ระบุว่า “อยู่เป็น”
 • ร้อยละ 29.03 ระบุว่า “อยู่ไม่เป็น”
 • ร้อยละ 20.05 ระบุว่า บางครั้งก็ “อยู่เป็น” บางครั้งก็ “อยู่ไม่เป็น”