ป.ป.ช. อนุทิน ชาญวีรกูล

ป.ป.ช.เปิดสำเนาสัญญาการจัดการหุ้น รมต. ประเดิม​ “อนุทิน​” คนแรก

Home / ข่าวการเมือง / ป.ป.ช.เปิดสำเนาสัญญาการจัดการหุ้น รมต. ประเดิม​ “อนุทิน​” คนแรก

ประเด็นน่าสนใจ

  • ป.ป.ช. เปิดเผยสำเนาของสัญญาการจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี
  • โดยรายแรกเป็นของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข​

วันที่​ (25​ พ.ย.62)​ ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยสำเนาของสัญญาการจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี รายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข​ ให้สาธารณชนทราบ ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

โดยสำเนาสัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี ระหว่าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล (รัฐมนตรี) กับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร (บริษัทจัดการ) ระบุว่า สัญญาจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 ระหว่าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา หุ้นของ บริษัท เอสทีพีแอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI จำนวน 164,590,285 หุ้น ผู้รับฝากหลักทรัพย์คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากพ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ห้ามมิให้รัฐมนตรีถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือมหาชน เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ในบริษัท​ หากต้องการได้ประโยชน์จากหุ้นในส่วนที่เกินร้อยละ 5 จะต้องโอนหุ้นในส่วนที่เกินให้นิติบุคคล เช่น กองทุน เป็นผู้จัดการแทน​ ทั้งนี้รัฐมนตรีลงชื่อคนแรกของการตรวจสอบหุ้นส่วน นายอนุทิน ชาญวีรกูล พยานลงชื่อ นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร ลงชื่อ นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ และนายยุทธพล ลาภละมูล พยานลงชื่อ นางสาวรสนา ศรีพงษ์

ส่วนรัฐมนตรีคนอื่นที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ซึ่งประสงค์จะได้ประโยชน์จากหุ้นนั้น ได้ส่งสัญญาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา เช่นกันแต่รายนายอนุทิน เสนอเรื่องมาก่อน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสัญญาแล้วจึงเปิดเผยสัญญาเป็นรายแรกของรัฐมนตรีชุดนี้