สรุปวิป 2 ฝ่ายใช้ 31ชม. ศึกซักฟอกรัฐบาล

Home / ข่าวการเมือง / สรุปวิป 2 ฝ่ายใช้ 31ชม. ศึกซักฟอกรัฐบาล

วิป 2 ฝ่ายประชุมมีมติให้เวลา 2 วัน 31พ.ค.-1มิ.ย. รวม31ชม.ครึ่ง

30 พค. รายงานข่าวแจ้งว่า ที่รัฐสภา ในการประชุมหารือระหว่างตัวแทนคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป รัฐบาล) กับวิปฝ่ายค้าน เพื่อเตรียมตัวอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีมติว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะใช้เวลา 2 วัน วันแรกคือวันที่ 31 พ.ค. จะเริ่มในเวลา 09.00 น.และเลิกเวลา 01.00 น. ของวันถัดไป วันที่ 2 คือ วันที่ 1 มิ.ย. จะเริ่มในเวลา 08.30 น. และเลิกประมาณ 23.59 นาที

ทั้งนี้? ในการอภิปรายครั้งนี้ฝ่ายค้านได้เวลาทั้งหมด 18 ชั่วโมง เพิ่มจากปีที่แล้วที่ได้ 17 ชั่วโมง รวมเวลาของ ร.ต.อ.เฉลิม 1 ชั่วโมงครึ่งด้วย สำหรับเวลาของฝ่ายรัฐบาล รวมเวลาประท้วง การหารือ การชี้แจง ใช้เวลาทั้งหมด 13 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งเท่ากับการอภิปรายเมื่อปี 2552

อย่างไรก็ดี การอภิปรายวันที่ 1 มิ.ย. เวลาประมาณ 21.00 น.จะปิดการอภิปรายโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีชี้แจง 1 ชั่วโมงครึ่งจนถึงเวลา 22.30 น. จากนั้น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย จะใช้สิทธิ์อภิปรายสรุปจนถึงเวลา 23.50 น.เหลือเวลา 9 นาที ประธานจะปิดการประชุมเพื่อไปลงมติในวันที่ 2 มิ.ย.