กรุงศรีวิไล สุทินเผือก ข่าวสดวันนี้ ช่วยงานศพ

ศาลสั่ง กรุง ศรีวิไล หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

Home / ข่าวการเมือง / ศาลสั่ง กรุง ศรีวิไล หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

ประเด็นน่าสนใจ

  • คำสั่งนี้เกิดขึ้นหลัง กกต. ได้ให้มีการตรวจสอบนายกรุงศรีวิไล กรณีจ่ายเงินช่วยงานศพ
  • คำสั่งนี้ให้มีผลทันที

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง นัดฟังคำสั่ง คดีหมายเลขดำ ลต.(ส. ส.) 585/2562 ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยกรณี กกต.แจกใบเหลืองนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

กรณีกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพื้นที่

วันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ตรวจคำร้องแล้วมีคำสั่งรับคำร้อง พร้อมเอกสารประกอบคำร้องและบัญชีระบุพยานของ กกต.ผู้ร้องไว้พิจารณา โดยนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ เวลา 10.00 น. ซึ่งให้หมายแจ้งคำสั่งและวันนัด

พร้อมสำเนาคำร้อง-เอกสารประกอบคำร้อง บัญชีพยานของ กกต.ผู้ร้อง ให้แก่ นาย กรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านด้วย หากการส่งถ้าไม่มีผู้รับหรือไม่สามารถจะทำได้ ก็ให้ปิดหมายไว้ ณ ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ของผู้คัดค้าน โดยการส่งนั้นให้มีผลใช้ได้ทันที

ทั้งนี้ศาลกำหนดให้นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน-เอกสารประกอบคำคัดค้านและบัญชีระบุพยานภายใน 7 วันนับแต่วันรับสำเนาคำร้อง และให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งรับคำร้องของ กกต.นี้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบ

เนื่องจากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว จึงให้นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 133 และมาตรา 138 วรรคสาม

โดยศาล ให้ปิดประกาศวัน-เวลานัดคดี ไว้ที่หน้าศาลฎีกา และลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทราบโดยทั่วกันด้วย