พร้อมพงษ์ ร้องศาลสอบ ไตรรงค์

Home / ข่าวการเมือง / พร้อมพงษ์ ร้องศาลสอบ ไตรรงค์


โฆษก พท. ร้อง ศาลรธน. สอบ ไตรรงค์ ทำผิด กม.รธน.

เมื่อวัน ที่ 31 พ.ค. ที่รัฐสภา นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย? เปิดเผยว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยได้รวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นต่อ ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี? รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ? ซึ่งกำกับ บริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเศรษฐกิจในวันที่ 1 มิ.ย.

เนื่องจากเมื่อวันที่ 27 พ.ค. นายไตรรงค์ ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัคติงบประมาณประจำปี 2554 ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 1681วรรค 6 ที่ห้ามสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรกระทำด้ววยประการใดๆ ให้ตนเองมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยการใช้งบประมาณรายจ่าย

ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของ นายไตรรงค์ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ การลงมติของนายไตรรงค์ต้องสิ้นผล ไป และตามมาตรคา 270 ของรัฐธรรมนูญ ส.ส.มีสิทธิ์ยื่นถอดถอนต่อประธานวุฒิสภาขอให้ถอดถอนนายไตรรงค์ ออกจากตำแหน่งได้ ซี่งศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง