ประชาชนให้คะแนน น.อ.อนุดิษฐ์ สูงสุด อภิปรายรัฐบาล

Home / ข่าวการเมือง / ประชาชนให้คะแนน น.อ.อนุดิษฐ์ สูงสุด อภิปรายรัฐบาล

ประชาชนประเมิน ส.ส.อภิปรายรัฐบาล น.อ.อนุดิษฐ์ ได้คะแนนสูงสุด

เช้าวันนี้(31พ.ค.)สำนักสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดให้ประชาชนที่สนใจการเมือง 53 คนเข้าร่วมฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในลักษณะสนทนากลุ่ม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง และมีการตรวจสอบ จากนั้นมีการประเมินผลการอภิปราย 10 หัวข้อ รวม 10 คะแนน โดยมีเกณฑ์ดังนี้

1.เนื้อหาในการอภิปรายตรงประเด็น
2.หลักฐาน เอกสารที่นำมาประกอบในการอภิปราย
3.ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำมาใช้
4.ลีลา รูปแบบในการอภิปราย
5.ความเหมาะสมของถ้อยคำที่ใช้ในการอภิปราย
6.การใช้เวลา การควบคุมเวลา
7.ความเคารพในกติกามารยาทการประชุม
8.การควบคุมอารมณ์ในขณะที่กำลังอภิปราย
9.สำหรับฝ่ายค้านผู้อภิปรายมีความเหมาะสมกับประเด็นที่อภิปราย และสำหรับฝ่ายรัฐบาลการชี้แจงประเด็นได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น
10.ประโยชน์ที่ได้รับจากการอภิปราย รวมทั้งจุดเด่น และจุดด้อยในการอภิปรายของผู้อภิปรายด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง และมีการตรวจสอบ

ผลการประเมินทั้งหมด ปรากฎว่า? น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวมสูงสุด 8.01 คะแนน รองลงมาคือ? นายไชยา พรหมมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย? นายวิทยา บูรณศิริ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย ร.ต.ท.เชาวรินทร์ ลัทธศักดิ์ศิริ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย และนายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย ตามลำดับ