ปชช. ให้คะแนนอภิปราย จตุพร มากที่สุด

Home / ข่าวการเมือง / ปชช. ให้คะแนนอภิปราย จตุพร มากที่สุด


ปชช.ให้คะแนน ผู้อภิปราย(02-06-10)

ศึกซักฟอกจตุพรได้ 7.56 คะแนนอภิปราย

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ร่วมฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม จนถึงช่วงเช้าของวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ในลักษณะการสนทนากลุ่ม หรือ Focus Group และได้ร่วมลงคะแนนให้ผู้อภิปราย พิจารณาจากเนื้อหาที่นำมาอภิปรายตรงประเด็น หลักฐาน เอกสารที่นำมาประกอบ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำมาใช้ ลีลา รูปแบบในการอภิปราย ความเหมาะสมของถ้อยคำที่ใช้ในการอภิปรายการ ใช้เวลา การควบคุมเวลาความเคารพในกติกา รวมถึงมารยาทในที่ประชุม

นายสถาพร มณีรัตน์
นายสถาพร มณีรัตน์

ทั้งนี้? นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย และแกนนำ นปช. ได้คะแนนสูงที่สุดในจำนวนผู้อภิปรายทั้งหมด คือ 7.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามมาด้วย นายสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน พรรคเพื่อไทย ได้ 6.58 คะแนน และนางฐิติมา ฉายแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย ได้ 6.84 คะแนน

ส่วนข้อดีของนายจตุพรที่ทำให้ประชาชนให้คะแนนนั้น เนื่องจากพูดเสียงดัง ฟังชัดเจน เข้าใจง่าย และมีแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือ แต่มีจุดด้อยคือ พูดไม่ตรงประเด็น เนื้อหาซํ้าเดิมๆ ไม่มีข้อมูลใหม่ๆ