สภาโหวตไว้วางใจนายกฯ 246 เสียง

Home / ข่าวการเมือง / สภาโหวตไว้วางใจนายกฯ 246 เสียงมติจากสภายังไว้ใจนายกฯ-รัฐบาล(02-06-10)

สภาโหวตรัฐบาลผ่านฉลุย นายกฯมากสุด 246 คะแนน โสภณ น้อยสุด 234

2 มิย. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สส.ลงมติโหวตไว้วางใจนายกฯและรัฐมนตรีให้ทำงานต่อ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้คะแนนไว้วางใจมากที่สุด คือ 246 คะแนน ไม่ไว้วางใจ 186 คะแนน งดออกเสียง 11 ไม่ลงคะแนน 21

ทั้งนี้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯด้านความมั่นคง ได้คะแนนไว้วางใจ 245 คะแนน นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ 244 คะแนน นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้ 239 คะแนน นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวจมหาดไทยได้ 236 คะแนน นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ 234 คะแนน

อย่างไรก็ตาม ต่อมา ประธานสภาฯ ชัย ชิดชอบ ได้บอกให้สส.ฟังพระบรมราชโองการ และปิดสมัยประชุม