พร้อมพงศ์ จี้ ชวรัตน์ โสภณ กษิต ลาออก

Home / ข่าวการเมือง / พร้อมพงศ์ จี้ ชวรัตน์ โสภณ กษิต ลาออก

พร้อมพงศ์ เรียกร้อง? ชวรัตน์ โสภณ กษิต ลาออก เพื่อแสดงความรับผิชอบทางการเมือง

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจของเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลการอภิปรายรัฐบาลอย่างเข้มแข็งเต็มไปด้วยข้อเท็จจริง และหลักฐานต่างๆ ทั้งเรื่องการสลายการชุมนุม การตรวจสอบเรื่องการทุจริตและ ทำผิดกฎหมายของรัฐบาล ทั้งเรื่องกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม จนเป็นเหตุให้ มีการลงประชามติไม่ไว้วางใจ

และปรากฎว่ามีรัฐมนตรี ร่วมรัฐบาลได้รับเสียงไว้วางใจ ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง จึงขอเรียกร้องให้นายชวรัตน์? ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายโสภณ? ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายกษิต? ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง ภายหลังการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแล้วพบว่ารัฐมนตรีทั้งสามคนได้รับคะแนนไว้วางใจน้อยที่สุด โดยนายโสภณ ได้คะแน 234 เสียง ,นายชวรัตน์ ได้ 236 เสียง และนายกษิตได้คะแนนเสียง 239 เสียง โดยถือว่าเป็นคะแนนที่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส. ที่ 238 เสียง

ทีมข่าว Mthai