เปิดโผ 8 รายชื่อครม.ส่งทูลเกล้าแล้ว

Home / ข่าวการเมือง / เปิดโผ 8 รายชื่อครม.ส่งทูลเกล้าแล้ว

เปิดโผ 8 รายชื่อครม.ส่งทูลเกล้าแล้ว

6 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้ทาง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ตรวจคุณสมบัติบุคคลที่สมควรเป็นรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนำรายชื่อทั้งหมดขึ้นทูลเกล้า ทูลกระหม่อม เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ คือ

1. นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แทน ว่าที่ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
2. นายไชยยศ จิรเมธากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แทนนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
3. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แทนนายไพฑูรย์ แก้วทอง
4. นายมั่น พัธโนทัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แทนนายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์
5. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสื่อ แล้วขยับนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้าน
6. นายวีระชัย วีระเมธีกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนคุณหญิงกัลยา โสภณพณิชย์
7. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แทนนายธีระ สลักเพชร
8. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แทนนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง