ผลเลือกตั้ง ส.ข.ปชป.ชนะยกทีม 10 เขต-พท. 3 เขต

Home / ข่าวการเมือง / ผลเลือกตั้ง ส.ข.ปชป.ชนะยกทีม 10 เขต-พท. 3 เขต

ผลเลือกตั้ง ส.ข.ปชป.ชนะยกทีม 10 เขต-พท. 3 เขต


ส.ข.ปชป.ชนะยกทีม 10 เขต

รองปลัดกทม.แถลงผลการเลือกตั้ง ส.ข.อย่างเป็นทางการ ผู้สมัครจาก ปชป.ชนะการเลือกตั้งยกทีมใน 10? เขตคือ ลาดพร้าว บึงกุ่ม วังทองหลาง? สะพานสูง? หลักสี่? บางเขน? จตุจักร? สายไหม? คลองสามวา? บางกะปิ? และมีผู้สมัครได้ 4 คนในเขตมีนบุรี ส่วนผู้สมัครจาก พท.ได้ยกทีมใน 3 เขตดังนี้ ดอนเมือง? ลาดกระบัง? คันนายาว? และมีผู้สมัครได้ 3 คนในเขตมีนบุรี? ส่วนผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 37.42? เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย

นายทวีศักดิ์? เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) กรุงเทพมหานครใน 14 เขต อย่างเป็นทางการดังนี้ เขตที่มี ส.ข.ได้ 7 คน? ได้แก่ 1.ลาดพร้าว ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง? 7 คน 2.บึงกุ่ม ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 7 คน? 3.วังทองหลาง ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 7 คน 4.สะพานสูง ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 7 คน? 5.คันนายาว ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยทั้ง 7 คน 6.มีนบุรี ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 3 คน พรรคประชาธิปัตย์ 4 คน? 7.หลักสี่ ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง? 7 คน

สำหรับเขตที่มี ส.ข.ได้ 8 คน ได้แก่?? 1.บางเขน? ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 8 คน? 2.จตุจักร? ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง? 8 คน? 3.ดอนเมือง? ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยทั้ง 8 คน? 4.สายไหม? ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง? 8? คน? 5.ลาดกระบัง? ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยทั้ง? 8 คน? 6.คลองสามวา? ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง? 8 คน? 7. บางกะปิ?? ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 8 คน

รองปลัด กทม. กล่าวด้วยว่า ผู้มาใช้สิทธิ์ครั้งนี้? 542,955 คน จากจำนวน ผู้มีสิทธิ์? 1,450,957? คน คิดเป็นร้อยละ 37.42? เพิ่มจากครั้งก่อนที่มีร้อยละ35.39? การเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสียจำนวน 2,668 บัตร? คิดเป็นร้อยละ 0.49 จากครั้งที่แล้วมีบัตรเสียสูงถึงร้อยละ 4.94? และบัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน? 37,408? หรือร้อยละ 6.89? เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดได้แก่เขตคันนายาว ร้อยละ 45.69?? ขณะที่ผู้ใช้สิทธิ์น้อยที่สุดได้แก่เขตจตุจักร ร้อยละ 33.30? อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่พบการร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งแต่อย่าง ใด.