ยืดคดียุบพรรคประชาธิปัตย์

Home / ข่าวการเมือง / ยืดคดียุบพรรคประชาธิปัตย์

หลักฐานยังไม่พอยื่นศาลรัฐธรรมนูญ

วานนี้(8มิ.ย.) นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ด้านกิจการพรรคการเมือง กล่าวถึงคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ ว่าทางสำนักงาน กกต.ได้รับหนังสือจากอัยการสูงสุด (อสส.)ว่าหลักฐานที่ กกต.ส่งมายัง อสส.นั้นยังไม่เพียงพอต่อการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรค ตามมาตรา 95? ของพ.ร.บ.พรรคการเมือง

จึงขอให้กกต.ตั้งคณะทำงานร่วม โดยมีผู้แทนของ อสส.และนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งคณะทำงาน อย่างไรก็ตามที่ประชุมกกต.จะต้องมีการพิจารณาและตั้งคณะทำงานร่วมกันตามที่อสส.เสนอ ซึ่ง อสส.ได้ส่งผู้แทนมา 7 คนเป็นระดับอธิบดีและรองอธิบดี ขณะที่ผู้แทนนายทะเบียนพรรคการเมืองก็จะเสนอเท่ากับ อสส. และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีนี้จะดึงเวลาในการยุบพรรคหรือไม่ นางสดศรี กล่าวว่า กฎหมายได้ให้อำนาจ อสส.ในการที่จะขอตั้งคณะทำงานร่วมได้ ซึ่งอสส.อาจจะมองว่า การยุบพรรคเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงควรทำให้รอบคอบ หากรีบร้อนฟ้องก็จะไม่เป็นธรรมแต่ทุกฝ่าย

“การเสนอยุบพรรคของ กกต.ที่ผ่านมา เมื่อ อสส.ก็เคยส่งเรื่องกลับมาให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตั้งคณะทำงานร่วมโดยใช้ เวลาพิจารณาใน 1 เดือน ถ้าคณะทำงานร่วมไม่อาจหาข้อยุติได้ก็เป็นอำนาจทีนายทะเบียนพรรคการเมืองจะ ต้องขอความเห็นชอบจากกกต.ในการยื่นร้องต่อศาลต่อไป? แต่ถ้าคณะทำงานร่วมเห็นควรฟ้องศาลก็เป็นหน้าที่อสส.ในการยื่นคำร้องต่อศาล รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ยืนยันว่าการสอบสวนในชั้น กกต.ที่ให้ยุบ ปชป.นั้น กกต.ห็นว่าหลักฐานชัดเจนแล้ว” นางสดศรี กล่าว