ทุ่ม 96 ล้าน ทำ มหาดไทยแชนแนล

Home / ข่าวการเมือง / ทุ่ม 96 ล้าน ทำ มหาดไทยแชนแนล


นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว. มหาดไทย เป็นประธานเปิด สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ,นายมานิต วัฒนเสน ,นายขวัญชัย วงศ์นิติกร? และนายศุภชัย ใจสมุทร

ทั้งนี้ได้มีการแบ่งเนื้อหารายการออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ
1. กลุ่มรายการความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ อาทิเช่น ข่าวมหาดไทย รายการเปิดบ้านมหาดไทย รายการปกป้องสถาบัน รายการอยู่อย่างสิงห์ รายการสารคดีพระอัจฉริยภาพและรายการตามรอยพ่อ
2. กลุ่มรายการให้บริการประชาชน อาทิเช่น รายการคลายทุกข์ บำบัดสุข รายการผู้ว่าพาเที่ยว
3. กลุ่มรายการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เช่น รายการOTOP เป็นต้น

มีรายงานต่อว่า งบประมาณที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งหมด 96 ล้าน? โดยขอสนับสนุนเงินจากหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานละ 3 ล้านบาท? และที่รับผลิตรายการคือ บริษัทแพลนมีเดียจำกัด

นายศักดิ์สยาม? ชิดชอบ? ประธานคณะทำงาน รมต. มหาดไทย? ย้ำว่า ตนเองได้มอบนโยบายลงไปว่าให้ข้าราชการประจำคิดประเด็นรายการต่างๆออกมา โดยเป็นรายการที่เป็นกลางๆไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง