จดหมาย ปรองดอง จากนายกฯ

Home / ข่าวการเมือง / จดหมาย ปรองดอง จากนายกฯ


อภิสิทธิ์อ่านจดหมายเขียนด้วยมือ ชวนคนไทยปรองดองลืมโกรธเกลียด รวมใจสร้างบ้านใหม่ ทุกคนมีส่วนร่วม

10 มิย. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยอ่านจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของตนเองถึงประชาชนคนไทยทุกคน ใจความว่า

หลายปีที่ผ่านมาเราได้สะเทือนใจกับ เหตุการณ์ที่สร้างความบอบช้ำให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างรุนแรงหลาย เหตุการณ์ สิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดก็คือความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งหมดล้วนแต่มาจากการกระทำของคนไทยด้วยกันทั้งสิ้น

ผมมั่นใจว่า พี่น้องที่รักชาติบ้านเมืองทุกคน ไม่มีใครอยากเห็นความรุนแรงหรือความสูญเสียเกิดขึ้นอีก เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายลึกซึ้งเกินกว่าที่จะเยียวยาโดยเฉพาะความเสีย หายที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจ

วันนี้ ประเทศไทยต้องเดินหน้า

แต่ความโกรธ ความเคียดแค้น และความชิงชัง ไม่สามารถสร้างอนาคตให้ประเทศไทยและลูกหลายไทยได้

ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะปรองดอง เพื่อปฏิรูปประเทศไทย รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ สร้างความเสมอภาค สื่อสารถึงกันอย่างสร้างสรรค์ ค้นหาแบะยอมรับความจริง โดยมีการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

ทั้งหมดนี้ รัฐบาลจะทำให้เกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้? แต่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกฝ่ายจะต้องช่วยกัน โดยผมจะจัดให้มีการรับฟังทุกเสียง ทุกความคิด? ให้เราก้าวข้ามวิกฤติเพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้ประเทศไทย

ถึงเวลาที่เราจะร่วมกันสร้างบ้านของเรา ด้วยกัน

ผมจึงใช้โอกาส นี้ เชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ย้ำเดินหน้าแผนปรองดอง 5 ข้อ ประกอบด้วย

1.การรวมใจพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นหนึ่งเดียว ปกป้องเทิดทูลสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราอยากจะให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ทำให้สามารถป้องกันการล่วงละเมิดสถาบัน และการนำเอาเรื่องสถาบันเข้าไปเป็นเรื่องขัดแย้งทางการเมือง

2.ความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาส่วนโครงสร้างความไม่เสมอภาค ความเหลือมล้ำทางสังคม ซึ่งมักจะเป็นเงื่อนไขหยิบยกขึ้นมา เพราะเป็นความเดือดร้อนที่อยู่ในใจประชาชนจำนวนมาก และทำให้กลายเป็นเงื่อนไขให้มีการหยิบยกขึ้นมาในการชุมนุมทางการเมืองมาตลอด

3.ต้องการอยากเห็นกลไกสื่อสารมวลชนทั้งหมด สามารถที่จะมีบทบาทในการลดความขัดแย้ง หรือไม่เป็นเงื่อนไขความขัดแย้งเสียเอง พยายามที่จะหาทางโดยไม่มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชน และการนำเสนอข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชน

4.ในการชุมนุมมีปัญหาการสูญเสียเกิดขึ้น เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่สังคมได้สามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีกลไกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จ

5.วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง ซึ่งเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งอยู่ ซึ่งจะได้มีการนำเอาประเด็นความขัดแย้งเหล่านี้มาพิจารณาเป็นระบบอีกครั้ง

?ตั้งเป้าว่า รายละเอียดทั้งหมดของแผนที่จะทำ จะสามารถมีข้อยุติได้ก่อนสิ้นปีนี้ พูดง่ายๆ จะเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับพี่น้องประชาชน คนไทย ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า สิ่งใดที่เป็นแผนปรองดอง และสามารถทำให้เสร็จได้ หรือดำเนินการได้ก่อนปีใหม่ ไม่ได้หมายความว่ามีแผนครบก่อนแล้วถึงทำ อะไรที่ทำได้ก่อนก็จะทำก่อนปีใหม่ สิ่งที่กำหนดไว้คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจะทำทันที? นายกฯ กล่าว

ด้วยความเชื่อมั่นในพี่น้องคนไทย

อภิสิทธิ์? เวชชาชีวะ


เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news