คดีอิลลูมินาติ พรรคอนาคตใหม่ ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่

ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย ให้ยกคำร้อง ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่

Home / ข่าวการเมือง / ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย ให้ยกคำร้อง ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่
  • โดยผู้ร้องได้ยื่นคำร้อง ขอให้ศาลฯวินิจฉัยในคดีล้มล้างการปกครอง
  • คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ คือ พรรคไม่มีลักษณะล้มล้างการปกครอง สรุปได้ว่าไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่

วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัยคดีที่นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้อง ขอให้ ศาลฯ วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่

ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 รองศาสตราจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรค อนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยคดีอิลลูมินาติล้มล้างการปกครองของพรรคอนาคตใหม่ว่า

ประเด็นแรก ข้อบังคับพรรคไม่มีลักษณะล้มล้างการปกครอง

และประเด็นที่สอง การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและการแสดงความเห็นต่อสาธารณชนไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอ

จึงเห็นว่าไม่มีลักษณะล้มล้างการปกครอง สรุปได้ว่าไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่