นายกฯ ชี้ ปชต. ไม่ใช่ เลือกตั้ง-ชุมนุม

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ ชี้ ปชต. ไม่ใช่ เลือกตั้ง-ชุมนุม

อภิสิทธิ์ เผย วิกฤตประเทศนักการเมืองผิด ศรัทธาลด ขอนำแผนปรองดองสู่ท้องถิ่น

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กล่าวว่า เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง โดยมีพันธกิจและบทบาทครอบคลุมเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นกลไกลระดับท้องถิ่น ใกล้ชิดประชาชน มีการทำงานสนองตอบประชาชนด้านการบริการสาธารณะ ซึ่งยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นรากฐานของประชาธิปไตย จึงมีความสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

ทั้งนี้ รัฐบาลเตรียมการออกฏหมายปกครองรูปแบบพิเศษเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในในเร็วๆนี้จะยกฐานะเทศบาลเมืองแม่สอดให้เป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษ เหมือนกับ กทม.และเมืองพัทยา เนื่องจากเมืองการค้าชายแดนและลักษณะเศรษฐกิจเฉพาะ ให้อำนาจท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เพื่อให้ท้องถิ่นพัฒนา

สำหรับในเรื่องของการเลือกตั้งใหม่ ถ้าเกิดขึ้นเร้วกว่าเดิมแล้ว ต้องตอบให้ได้ว่าประเทศชาติได้อะไร เพราะหากขณะและหลังการเลือกตั้งยังมีความรุนแรง เกิดมีการยุบพรรค หรือกรรมการถูกตัดสิทธิทางการเมือง จะต้องมีการออกมาร้องเรียน กล่าวหาคนโน้มคนนี้และนำไปสู่การชุมนุมประท้วงขึ้นอีก การเลือกตั้งจึงไม่ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

?นักการเมืองไม่กระทบ นักการเมืองไม่ได้สูญเสียงชีวิต มีแต่ประชาชนที่มาชุมนุมทางการเมืองโดยบริสุทธิ์ ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านจิตใจ เศรษฐกิจและชีวิต แม้แต่ในเวลานี้หลายพื้นที่ยังไม่สงบ ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นทำให้การท่องเที่ยวซบเซา ท้องถิ่นมีรายได้ลดลง บางแห่งเทศบาลถูกเผา รถเทศบาลถูกทำลาย ต้องเอาเงินภาษีประชาชนมาจัดซื้อและสร้างใหม่ ?

?มีคำกล่าวว่าปัญหาของประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากการเมือง ดังนั้นนักการเมืองทุกคนผิด นายกและสมาชิกสภาเทศบาลและ สส.มาจากการเลือกตั้ง ก็เป็นนักการเมืองผิด มาทบทวนว่าการเมืองที่ก่อให้เกิดความแตกแยก ให้เกิดความเสียหายและที่สุดนำไปสู่ความเสื่อมความศรัทธา ซึ่งเป็นสิ่งที่ฟื้นฟูอยากที่สุด คือความศรัทธานักการเมือง มาช่วยกันสร้างการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย การเลือกตั้งต้องโปร่งใส มีความรับผิดชอบและไม่เอาความรุนแรง นักการเมืองมาทุกคนมากอบกู้วิกฤตเพื่อให้ประเทศพ้นวิกฤต ? นายอภิสิทธิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการเห็นประเทศเดินหน้า มีความสงบและสันติ โดยให้มีการฟื้นฟูสังคมและจิตใจก่อนแผนปรองดอง 5 ข้อ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งเสริมสวัสดิการให้กับชุมชน ซึ่งบางคนยังเข้าใจผิดว่าการปรองดองคือการเอาคนผิดมาทำให้ถูก ปรองดองต้องอิงการเมือง แต่ที่จริงคำว่าการปรองดองคือการเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาหลอมรวม ระดมสรรพกำลังที่มีทางสังคมและจิตใจมาหลอมรวม เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป

เรียบ เรียงข่าวโดย Mthai news