ข่าวสดวันนี้ ศาลรัฐะรรมนูญ เสียบบัตรแทนกัน

ศาล รธน.รับคำร้อง ปม ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน

Home / ข่าวการเมือง / ศาล รธน.รับคำร้อง ปม ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน

ประเด็นน่าสนใจ

  • โดยศาลเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
  • ให้ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์, น.ส.ภริม พูลเจริญ, นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ชี้แจงต่อศาล รธน . 4 ก.พ.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารระบุว่า ที่ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง จำนวน 3 คำร้อง ว่า

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้น โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น

โดยศาลรัฐธรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องทั้ง 3 เรื่องแล้วเห็นว่า มีประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นประเด็นเดียวกัน จึงให้รวมการพิจารณาคำร้องเข้าด้วยกัน

ซึ่งคำร้องเป็นกรณีที่เห็นว่า ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งแจ้งให้ เลขาสภาผู้แทนราษฎร นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส. พัทลุง พรรคภูมิใจไทย

น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส. สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ และนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส. บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต่อศาลรัฐธรมนูญ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563