สุเทพ ซัด UN มั่ว เผยคนตายมากกว่าร้อย

Home / ข่าวการเมือง / สุเทพ ซัด UN มั่ว เผยคนตายมากกว่าร้อย

สุเทพ โต้ UNDP อย่ารู้ดีกว่าคนในชาติ นิรโทษกรรมแดงรออีก 3-4 สัปดาห์

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง และผอ.ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน(ศอฉ.) กล่าวถึงกรณีที่ผู้บริหารโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นดีพี) เป็นห่วงเหตุการณ์ชุมนุมในไทยที่มีคนตายร้อยกว่าศพ และบาดเจ็บอีกร่วม 2 พันราย จะเป็นเหตุฝังลึกยากต่อการกลับคืนมาที่จะทำให้ประเทศไทย ว่า? เท่าที่รวบรวมข้อมูลมามาผู้เสียชีวิตมีประมาณ 80 กว่าศพ

ทั้งนี้ หากกล่าวเป็นร้อยกว่าก็คลาดเคลื่อนเกินไปมาก สิ่งที่องค์กรระหว่างประเทศเขามีความเห็นเราก็รับฟังในฐานะที่เราเป็นสมาชิก ของประชาคมโลก แต่เรื่องของประเทศไทยไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าคนไทย เพราะเราเป็นเจ้าของประเทศย่อมมีสิทธิที่จะปกป้องรักษาประเทศของเรา ไม่ว่าจะเป็นยูเอ็นหรืองค์กรต่างๆ มีความเห็นอย่างไรเราก็รับฟัง ซึ่งต้องมาดูว่ามันเข้ากับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ด้านความคืบหน้าในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมคนเสื้อแดงที่กระทำความผิด ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ว่า ศอฉ.ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะเสนอต่อรัฐบาลว่า มาตรการที่จะดำเนินการต่อไปในกรอบแผนปรองดองของนายกฯ? ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศอฉ. ควรจะมีเรื่องอะไรบ้าง โดยอาจใช้เวลาประมาณ 3 – 4 สัปดาห์จะได้ข้อสรุป

เรียบ เรียงข่าวโดย Mthai news