อภิปรายไม่ไว้วางใจ

ถ่ายทอดสด[วันแรก] อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 24 ก.พ. 2563

Home / ข่าวการเมือง / ถ่ายทอดสด[วันแรก] อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 24 ก.พ. 2563

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 31 เป็นพิเศษ (วันแรก) วันที่ 24 ก.พ. 63 เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา

6 รายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

6 รายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ