อภิปรายไม่ไว้วางใจ

ถ่ายทอดสด อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล [วันที่สอง] 25 ก.พ. 2563

Home / ข่าวการเมือง / ถ่ายทอดสด อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล [วันที่สอง] 25 ก.พ. 2563

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 31 เป็นพิเศษ (วันที่สอง) วันที่ 25 ก.พ. 63 เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา

คลิปถ่ายทอดสดช่วงที่สอง

คลิปถ่ายทอดสดช่วงแรก

6 รายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

6 รายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ