มาร์คแจกแหลก โบนัส ขรก.อีกกว่าพันล้าน

Home / ข่าวการเมือง / มาร์คแจกแหลก โบนัส ขรก.อีกกว่าพันล้าน

โดยจะแจกได้ในเดือนตุลาคม ทั้งนี้จะกระจายไปยังข้าราชการผู้น้อยเป็นหลัก

หลังจากที่มีการประกาศปรับโครงสร้างขึ้นเงินเดือนข้าราชการอีก 5 % รัฐบาลยังเตรียมเสนองบประมาณให้โบนัสแก่ข้าราชการ โดยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)เตรียมรายงานผลสรุปการดำเนินการจัดสรรเงินรางวัลข้าราชการ (โบนัส) ประจำปี 2552 งบประมาณ 1,000 ล้านบาท ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้

ซึ่งงบประมาณดังกล่าว สามารถจัดสรรได้ภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรเงินโบนัสข้าราชการให้กระจายตัวไป ยังข้าราชการผู้น้อย โดยไม่ให้มีการกระจุกตัวในข้าราชการระดับสูง? สรุปได้ว่าข้าราชการทุกคนจะได้รับเฉลี่ยเท่าๆกัน อาจจะคนละ 4,000-5,000 บาทต่อคน อย่างไรก็ตามข้าราชการระดับ 9-11 จะขอความร่วมมือผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงานไม่ให้รับโบนัส

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news