ไทย ถอนตัวยูเนสโก หากขึ้นทะเบียนเขาพระวิหาร

Home / ข่าวการเมือง / ไทย ถอนตัวยูเนสโก หากขึ้นทะเบียนเขาพระวิหาร

ครม. สั่ง สุวิทย์ ถอนตัวภาคียูเนสโกทันทีที่มีการยอมรับแผนจัดการพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารของกัมพูชา

28 กค. รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)? มีมติต่อการพิจารณาแผนการบริหารจัดการพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร ที่กัมพูชา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่ประเทศบราซิล 3 ข้อ

ข้อแรก ครม. คัดค้านแผนการบริหารจัดการพื้นที่ปราสาทพระวิหารของกัมพูชา

ข้อสอง หากยูเนสโก รับรองแผนดังกล่าว? ไม่ว่าทั้งในทางเปิดเผยหรือทางลับ รัฐบาลไทยจะทบทวนการเป็นประเทศภาคีสมาชิกยูเนสโก รวมทั้งมอบ ให้นายสุวิทย์? คุณกิติ รมว.ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เดินทางไปร่วมประชุมสามารถถอนตัวจากการเป็นภาคีสมาชิกได้ทันที

ข้อสาม ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ(กต.) ทำหนังสือแจ้งมติของ ครม.ในวันนี้ไปยังองค์การยูเนสโก ที่ประเทศฝรั่งเศส และที่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ที่ประเทศบราซิล

ทั้งนี้ นายสุวิทย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยในคณะกรรมการมรดกโลก ได้หารือกับตัวแทนจากฝ่ายกองทัพเพื่อกำหนดแนวทางการคัดค้านข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชา จัดการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร เบื้องต้นจะเสนอให้ทางยูเนสโก เลื่อนการพิจารณาประเด็นนี้ออกไปจนกว่าจะมีการปักปันเขตแดน เพราะยังเป็นข้อพิพาทที่ต้องหาข้อตกลงร่วมกัน

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news