สภามีมติห้ามเปิดรายงาน ไทย เขมร

Home / ข่าวการเมือง / สภามีมติห้ามเปิดรายงาน ไทย เขมร

หวั่นกระทบประเทศเพื่อนบ้าน พาดพิง ฮุนเซน

17ส.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 สมัยสามัญนิติบัญญัติ ที่มีนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณารายงานผลการพิจารณารายงานการประชุมลับเรื่องกรอบการเจรจาสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก ไทย-กัมพูชา ตลอดแนว ในกรอบของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ไทย-กัมพูชา ตลอดแนว ในกรอบของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ไทย-กัมพูชาและกลไกอื่นๆภายใต้กรอบนี้ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเสร็จแล้ว

นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมาธิการฯได้มีการพิจารณารายงานผลการพิจารณารายงานการประชุมลับเรื่องกรอบการเจรจาสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย-กัมพูชาฯนั้น ทางคณะกรรมาธิการฯเห็นว่ารายงานดังกล่าวไม่ควรเปิดเผย

ทั้งนี้ เนื่องจากเกรงว่าหากเปิดเผยจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพราะมีการพาดพิงถึงสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ขณะเดียวกันรายงานการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาและคำชี้แจงของรัฐมนตรีอาจเป็นช่องทางให้ฝ่ายความมั่นคงของกัมพูชาได้เปรียบประเทศเราได้

มติ สภา ให้ ถกลับ JBC เขมร

ที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบกรอบเจรจาเพื่อแก้ไขกฎหมายว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณะรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 299 เสียงไม่เห็นด้วย 7 เสียง งดออกเสียง 78 เสียง ไม่ลงคะแนน 18 เสียง

ขณะที่ ที่ประชุมได้มีการพิจารณารายงานผลการพิจารณารายงานการประชุมลับเรื่องกรอบการเจรจาสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก ไทย-กัมพูชา ตลอดแนว ในกรอบของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ไทย-กัมพูชา ?ในกรอบของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ไทย-กัมพูชา และกลไกอื่น ?ภายใต้กรอบในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเสร็จแล้ว

ขณะเดียวกันด้าน รองคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า หลังจากที่คณะกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณารายงานผลการพิจารณารายงานการประชุมลับเรื่องกรอบการเจรจาสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย-กัมพูชาฯ แล้วนั้น ทางคณะกรรมาธิการฯมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวไม่ควรเปิดเผย

สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาในวันนี้ ต้องปิดการประชุมอย่างรวดเร็วเนื่องจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีการเตรียมตัวเพื่ออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในวันพรุ่งนี้

โดย ทีมข่าว Mthai