ฝ่ายค้าน ฉะ งบทหารกลางสภา วอน พิจารณางบ กลาโหมใหม่

Home / ข่าวการเมือง / ฝ่ายค้าน ฉะ งบทหารกลางสภา วอน พิจารณางบ กลาโหมใหม่

ฝ่ายค้าน? ฉะ งบทหารกลางสภา วอน พิจารณางบ กห.ใหม่

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่า ที่รัฐสภา พตท.สมชายเพศประเสริฐ สส.จ.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นอภิปรายร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในมาตราที่ 6 ในส่วนของกระทรวงกลาโหม

โดยฝากให้คณะกรรมาธิการพิจารณางบกระทรงกลาโหมอย่างถี่ถ้วนและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติอย่างถึงที่สุด เนื่องจากหลายโครงการที่ผ่านมาเกิดความไม่คุ้มค่า เช่น กรณีเรือเหาะตรวจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่ากว่า 340 ล้าน ที่ไม่สามารถใช้การได้เต็มประสิทธิภาพทั้งที่มีการจ่ายเงินและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งกรณีเครื่องบินรบ กริฟเพนจากประเทศสวีเดน รถเกราะล้อยางของประเทศยูเครน เป็นต้น

ขณะที่ด้านนายเจ๊ะอามิง โตะตาหยง ส.ส.จ.นราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นระบุในที่ประชุมว่า ขอปรับลดงบประมาณ ของกระทรวงกลาโหมลง 10 เปอร์เซ็นต์ จากมูลค่าทั้งหมดกว่า 1 แสน 7 หมื่นล้านบาท โดยกล่าวถึงประเด็นการซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด จีที 200 ว่า

ทุกรัฐบาลพยายามสั่งซื้ออุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ต้องมีการตรวจสอบภายหลังหากได้รับเรื่องร้องเรียน ถึงความไม่มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้ความเป็นธรรม ต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องมือดังกล่าว โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย ทีมข่าว Mthai