มาร์ค แจง ขึ้นเงินเดือน ขรก. หวังดึงคนเก่งเข้าทำงาน

Home / ข่าวการเมือง / มาร์ค แจง ขึ้นเงินเดือน ขรก. หวังดึงคนเก่งเข้าทำงาน

มาร์ค แจง ขึ้นเงินเดือน ขรก. หวังดึงคนเก่งเข้าทำงาน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการ?เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์? ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที)ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องการปรับค่าตอบแทนข้าราชการให้มีความใกล้ เคียงกับภาคเอกชนมากขึ้นว่า

จะปรับค่าตอบแทนแรกเข้าของข้าราชการที่จบระดับ ปริญญาตรีให้ใกล้เคียงกับเอกชน โดยจะพยายามทำให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี ขั้นต้นจะปรับค่าตอบแทนแรกเข้าไว้ที่ 12,000 บาทต่อเดือน? นอกจากนี้จะเพิ่มความยืดหยุ่นเรื่องการรับคนเข้าสู่ระบบราชการให้มากขึ้นโดยจะพิจารณาจากความสามารถพิเศษและปัจจัยอื่น เช่น ถ้าเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ขาดแคลน มีความสามารถด้านภาษา หรืออาจจะดูจากคะแนนสอบ และจะมีการปรับค่าตอบแทนเพิ่มต่อไปในอนาคต

?แต่เดิมนั้นไม่ว่าจะจบมาจากสถาบันไหน มีความสามารถพิเศษหรือไม่? เงินเดือนจะเท่ากันหมด ซึ่งเป็นปัญหา เพราะทำให้แรงดึงดูดให้เข้ามาสู่ระบบราชการน้อยเกินไป ครม.จึงเห็นชอบให้กำหนดเรื่องของเงินเดือนขั้นต่ำ และสามารถเพิ่มเงินเดือนแรกรับจากเงินเดือนขั้นต่ำได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้กำหนดปัจจัยในการพิจารณาเอง? เช่น? งานในสาขาที่ขาดแคลน ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่เป็นที่ต้องการ? คะแนนจากการสอบที่จะทำให้มีโอกาสได้รับเงินเดือนสูงขึ้นกว่าเงินเดือนขั้น ต่ำที่กำหนด? ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ได้คนเก่ง ๆ ดี ๆ เข้ามารับราชการมากขึ้นและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีความก้าวหน้า? นายกรัฐมนตรี กล่าว

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news