เพื่อไทยระบุโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีนส่อเค้าทุจริต

Home / ข่าวการเมือง / เพื่อไทยระบุโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีนส่อเค้าทุจริต

เพื่อไทยระบุโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีนส่อเค้าทุจริต

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย แถลงถึงโครงการลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน ว่า

คณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล พรรคเพื่อไทย มองว่าโครงการดังกล่าวอาจทำให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์ ทั้งนี้จากการที่รัฐบาลกำลังจะทำข้อตกลงร่วมทุนเพียงประเทศเดียว ไม่เปิดให้มีการแข่งขัน ทั้งยังมีการตกลงเงื่อนไขเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในการดำเนินการ อีกทั้งจะเป็นการเปิดทางให้เกิดการทุจริตได้ง่าย เงื่อนไขที่รัฐบาลไทยทำกับรัฐบาลจีนยังทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบ ผูกมัดเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินกู้จากประเทศจีนในอัตราดอกเบี้ยที่จีนเป็นผู้ กำหนด การทำเช่นนี้อาจทำให้ประเทศไทยต้องใช้เวลาในการผ่อนชำระเงินกู้เป็นเวลานาน โดยไม่รู้ว่าจะมีจุดสิ้นสุดเมื่อใด

“โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นสิ่งจำเป็นต่อระบบการขนส่งของไทย แต่ต้องไม่เสียเปรียบและไม่เปิดช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตได้ สุดท้ายจะไม่เกิดโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ แต่ประเทศไทยจะเป็นหนี้เพิ่มส่งผลให้ประชาชนยากจนลง”
นายสุชาติ กล่าว

สำนักข่าวไทย