ไฟเขียว ขสมก. กู้ 2พันล้าน จ่ายดอกเบี้ย

Home / ข่าวการเมือง / ไฟเขียว ขสมก. กู้ 2พันล้าน จ่ายดอกเบี้ย

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.อนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินเพื่อนำไปชำระค่าดอกเบี้ย จำนวน 2,041.677 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลัง ค้ำประกันเงินกู้ กำหนดวิธีการ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน

พร้อมกำหนดให้ ขสมก. รับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ ขสมก. และให้ ขสมก.เร่งดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน

และรับความเห็นของสำนักงบประมาณ เกี่ยวกับการแก้ไขประเด็นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปรับปรุงการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ลดภาระหนี้สินที่สะสมมาต่อเนื่องทุกปี ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดูเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างของ ขสมก.ทั้งระบบด้วย

ในปีงบประมาณ 2554 ขสมก. ต้องชำระค่าดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้จำนวน 2,338.400 ล้านบาท ด้วยการนำรายได้ค่าโดยสารคงเหลือไปชำระหนี้ค่าดอกเบี้ย 296.723 ล้านบาท โดยยังขาดเงินเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว จำนวน 2,041.677 ล้านบาท.

ขอบคุณข้อมูลจาก MCOT

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai News