สภาเห็นชอบ ทำบัตรประชาชนตั้งแต่ 1 ขวบ

Home / ข่าวการเมือง / สภาเห็นชอบ ทำบัตรประชาชนตั้งแต่ 1 ขวบ

สภาเห็นชอบ ทำบัตรประชาชนตั้งแต่ 1 ขวบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน ตามที่ ครม.เสนอ ในวาระแรก ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญแก้ไขกฎเกณฑ์การมีบัตรประจำตัวประชาชนเสียใหม่

โดยขยายอายุให้คนไทยทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่ 1 ปีนับแต่วันเกิด หรือ 60 วันนับแต่วันได้สัญชาติไทย สำหรับผู้ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด หรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ นอกจากนั้น ยังระบุด้วยว่า ให้ใช้บัตรนั้นได้นับแต่วันออกบัตร และมีอายุสิบปีนับแต่วันเกิดของผู้ถือบัตร

ทั้งนี้ ในมาตรา 6 ยังให้เพิ่มข้อความไว้ในมาตรา 7/1 ของ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 ว่า บัตรนอกจากจะมีรายการตามที่กำหนดไว้แล้ว จะมีหน่วยความจำ เพื่อบันทึกข้อมูลอื่นของผู้ถือบัตรด้วยก็ได้ แต่ข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ ต้องไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคล หรือหน่วยงาน ซึ่งมิใช่เป็นผู้จัดทำ หรือรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ ได้

ขณะที่ การจะขอมีบัตรใหม่ของผู้มีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่ และยังระบุด้วยว่า เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการขอมีบัตรแล้ว แต่ยังไม่ยื่นขอมีบัตร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

ขณะเดียวกันที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 222 ต่อ 81 งดออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนน 13 โดยให้เร่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวน 25 คน กำหนดการแปรญัตติภายใน 7 วัน โดยเริ่มประชุมนัดแรกวันที่ 8 ตุลาคมนี้ ต่อไป

โดย ทีมข่าว Mthai

โตโน่ หลบไป น้องริวจิ มาแล้วววว!!!

โตโน่ หลบไป น้องริวจิ มาแล้วววว!!!

โอ๊ย คุณพ่อ คุณแม่ช่างปั้น น้องริวจิน่ารักมว๊ากๆ >.<

new