ปธ.แรงงาน TOT ยื่นหนังสือ กรรมาธิการตัด มาตรา 84 หวั่นรัฐสูญรายได้

Home / ข่าวการเมือง / ปธ.แรงงาน TOT ยื่นหนังสือ กรรมาธิการตัด มาตรา 84 หวั่นรัฐสูญรายได้

ปธ.แรงงาน TOT ?ยื่นหนังสือ กรรมาธิการตัด มาตรา 84 หวั่นรัฐสูญรายได้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภาว่า นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านบทเฉพาะกาลมาตรา 84 วรรค 3 และวรรค 4 ของ ร่างพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ต่อประธานกรรมาธิการวิสามัญร่วม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ?ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างแก้ไข ที่มีบทเฉพาะกาลมาตรา 84 วรรค 3 เกี่ยวกับการนำเงินรายได้จากสัมปทาน ของบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน และบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ที่ทำสัญญากับบริษัทเอกชนตามนโยบายของรัฐ ?และวรรค 4 ที่กำหนดให้รัฐวิสาหกิจทั้งสองคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ โดยเปิดโอกาสให้เอกชนได้สิทธิ์ในคลื่นความถี่ ซึ่งบทเฉพาะกาลดังกล่าว ไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าอุปกรณ์โครงข่ายที่รัฐลงทุนไป นับหลายแสนล้านบาท เนื่องจากรัฐวิสาหกิจทั้ง2 แห่ง มีเพียงโครงข่ายแต่ขาดสิทธิ์ในคลื่นความถี่ที่จะนำมาประกอบกิจการ

ขณะที่ มองว่าในส่วนของเงินรายได้ที่เคยมอบให้รัฐ จะถูกโอนถ่ายไปยังเอกชนแทน โดยรัฐจะได้เพียงแค่ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการและเงินรายได้จากการประมูลเท่านั้น ??ทั้งนี้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จึงขอให้ประธานวุฒิสภา ได้พิจารณาตัดข้อความวรรค 3 และ 4 ออกจากร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นการรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่ต่อไป

โดย ทีมข่าว Mthai news