ศาลสั่ง จารุวรรณ พ้นตำแหน่งผู้ว่าสตง.

Home / ข่าวการเมือง / ศาลสั่ง จารุวรรณ พ้นตำแหน่งผู้ว่าสตง.

ศาลปกครองสั่งยกเลิกคำร้องการรักษาการผู้ว่าฯสตง.ไม่ชอบด้วยกฎหมายของ คุณหญิงจารุวรรณ

19 ต.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า ศาลปกครองกลางพิจารณาคดีระหว่างนายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ฟ้องคดี กับคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง. ฐานะผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีพิพาทการออกคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่ง สตง. เรื่องการยกเลิกคำสั่งที่ 184/2553 เรื่องแต่งตั้งนาย พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาการแทนผู้ว่า สตง.

ทั้งนี้ ศาลปกครอง เห็นว่า คำสั่งคุณหญิงจารุวรรณที่ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรักษาการผู้ว่าการตรวจเงิน แผ่นดินเป็นไปโดยไม่ชอบ เนื่องจากผู้ออกคำสั่งไม่มีอำนาจเพราะได้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในการเกษียณอายุ 65 ปีไปแล้ว

สำหรับข้ออ้างของคุณหญิงที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพราะกลัวเกิดความเสียหายแก่สตง. นั้น รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจทุกอย่างเสมอเป็นผู้ว่าฯสตง. จึงถือว่าไม่เกิดข้อขัดข้องต่อการบริหารงานของสตง.

ขณะเดียวกัน ศาลปกครองยังคงคำสั่งคุ้มครอง นายพิศิษฐ์ ในตำแหน่งรักษาราชการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news