นักธุรกิจ แฉ รัฐบาลมาร์ค ทุจริต พุ่งสูง 80% รับเคยจ่ายใต้โต๊ะ

Home / ข่าวการเมือง / นักธุรกิจ แฉ รัฐบาลมาร์ค ทุจริต พุ่งสูง 80% รับเคยจ่ายใต้โต๊ะ

นักธุรกิจ แฉ รัฐบาลมาร์ค ทุจริต พุ่ง80% รับเคยจ่ายใต้โต๊ะ

โพลนักธุรกิจ แฉคอร์รัปชั่นในวงราชการ และนักการเมืองยังแก้ไม่ตก พบว่าเกือบร้อยละ 80 เคยจ่ายเงินใต้โต๊ะ ให้นักการเมือง-ข้าราชการไม่ต่ำกว่า 25% ของมูลค่างาน

โดยในงาน หอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 ที่ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา นส.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิด เผยผลสำรวจ “ทัศนคติต่อสถานการณ์การทุจริตคอรัปชั่นของไทย เทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา” พบว่า? สถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศปัจจุบันเพิ่มขึ้นกว่าช่วง 3 ปีก่อน และจำนวนกว่า 79.7% ยอมรับว่าเคยจ่ายเงินพิเศษให้ข้าราชการและนักการเมืองเพื่อให้ได้สัญญา ธุรกิจที่ทำกับภาครัฐ โดยต้องจ่ายมากถึง 25% ของมูลค่าสัญญาที่รับงานมา

นอกจากนี้ สำหรับผลสำรวจในหัวข้อ ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจกับภาครัฐจะต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ข้าราชการ นักการเมืองที่ทุจริต เพื่อให้ได้สัญญาหรือไม่ นักธุรกิจส่วนใหญ่ 79.7% มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 14.8% ไม่ทราบว่าจะต้องมีการจ่ายเพิ่มพิเศษ และร้อยละ 5.5 ไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ส่วนใหญ่ 30.6% มีการจ่ายเงินมากกว่า 25%

ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวยอมรับว่า ปัญหาคอรับชั่น เป็นปัญหาเรื้อรังที่สะสม และรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ แม้ว่าปีที่ผ่านมาไทยจะเริ่มขยับอันดับการคอรัปชั่นไปในทางทิศทางบวก แต่คะแนนที่วัดผลดีขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่รัฐเพียงฝ่ายเดียวที่จะแก้ไขได้ โดยเฉพาะ การทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้างในหน่วยงานราชการ ถ้าสามารถตั้งราคากลางได้ตามมาตรฐานจริงก็จะไม่มี การทุจริตเกิดขึ้น

ทางออกที่ดีที่สุดคือ หากรัฐ และเอกชนร่วมมือกันในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม ก็คิดว่า 1-2 ปีข้างหน้า คงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านการทุจริตคอรัปชั่นที่ลดลงได้

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news