ประยุทธ์ นำทัพ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

Home / ข่าวการเมือง / ประยุทธ์ นำทัพ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

กองทัพไทยทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

Mthainews : ผู้สื่อข่าวรายงานจากกองบัญชาการกองทัพบก ราชดำเนินว่า พล.อ.ประยุทธ์? จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังอันสำคัญของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงเสียสละตรากตรำพระวรกายในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ โดยมีกำลังพลกองทัพบก เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ 1,800? คน

นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบก? ยังได้นำนายทหารถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชกา รที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไข ปัญหาของประเทศชาติ และประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

โดย Mthai news