กกต.ไม่เรียก “สุเทพ” สอบ เหตุเพราะไม่เกี่ยวข้อง

กกต.ไม่เรียก “สุเทพ” สอบ เหตุเพราะไม่เกี่ยวข้อง

กกต.แจงไม่เรียก “สุเทพ” สอบ เพราะไม่เกี่ยวโดยตรง “สดศรี” ชี้คดี “เทพเทือก” เลือกตั้งท้องถิ่น ไม่ต้องขึ้นศาลอาญานักการเมือง

กกต.ไม่เรียก “สุเทพ” สอบ เหตุเพราะไม่เกี่ยวข้อง

กกต.ไม่เรียก “สุเทพ” สอบ เหตุเพราะไม่เกี่ยวข้อง

กกต.แจงไม่เรียก “สุเทพ” สอบ เพราะไม่เกี่ยวโดยตรง “สดศรี” ชี้คดี “เทพเทือก” เลือกตั้งท้องถิ่น ไม่ต้องขึ้นศาลอาญานักการเมือง