สพฐ. เชิญร่วมบริจาค ปันความสุขให้นักเรียนพิการ ด้อยโอกาสนับพัน

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ. เชิญร่วมบริจาค ปันความสุขให้นักเรียนพิการ ด้อยโอกาสนับพัน


Mthai News : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 คาดหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพคนในสังคมจะต้องมีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย

มีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกเป็นสาธารณะ จากข้อมูลทางสถิติสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาคาดการณ์ว่าปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่เกิดจากความยากจน ด้อยโอกาส และพิการ เป็นปัญหาหนึ่งของสังคมไทย

ทั้งนี้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะดูแลนักเรียนพิการและนักเรียนด้อยโอกาส ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ ค่ายอิงกันแบ่งปันความสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิตระหว่างนักเรียนพิการและนักเรียนด้อยโอกาส ให้เป็นแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทยอย่างสงบสุข ปลอดภัย

มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยนำนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ทางการมองเห็น ทางสติปัญญา ทางการได้ยิน

และนักเรียนด้อยโอกาสและเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียน รวม 1,184 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2554 ประกอบด้วยกิจกรรมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

กิจกรรมค่ายศิลปะ ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ณ ศูนย์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร ศาลพันท้ายนรสิงห์ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการร่วมเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับนักเรียนพิการ และนักเรียนด้อยโอกาส ได้เปิดโลกทัศน์ ได้รับความรู้ มีประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน ทุกคน มีความภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเองและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สพฐ.จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชน และผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บัญชี 059-0-18918-2 สำหรับยอดการบริจาคตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

 

Mthai News

เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com