Food Ingredients Asia 2013

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / Food Ingredients Asia 2013

ดล เหตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน Food Ingredients Asia 2013

12

เมื่อเร็วๆนี้ มนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มาทิอัส เบาเออร์ ผอ.สายงานอุตสาหกรรมอาหาร ยูบีเอ็มไลฟ์ เนเทอร์แลนด์ ร่วมจัดงาน Food Ingredients Asia 2013 โดยมี ดล เหตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและคณะทูตานุทูต ที่ ไบเทค บางนา

MThai news