รพ.จุฬาภรณ์ ชวนทำบุญร่วมบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้-จัดซื้อเวชภัณฑ์

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รพ.จุฬาภรณ์ ชวนทำบุญร่วมบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้-จัดซื้อเวชภัณฑ์

รพ.จุฬาภรณ์ ชวนทำบุญร่วมบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้-จัดซื้อเวชภัณฑ์

แฟนเพจ Information Division of OHM ได้โพสต์ข้อความเผยว่า ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีพระดำริให้จัดตั้ง “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสได้รับการรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงผู้ยากไร้และอาศัยในท้องถิ่นที่ห่างไกลให้ได้รับการดูแลบำบัดรักษาอย่างมีคุณภาพ และทรงมุ่งหวังให้เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและรักษาโรคมะเร็งของประเทศไทย

ch-4th-05

ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ที่ผ่านมา ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ด้วยพระเมตตาที่มีต่อผู้ป่วยเจ็บทุกประเภท จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย ขนาด 400 เตียง เพื่อให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรคอย่างทั่วถึง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา90 พรรษา ในปี 2560

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ตลอดจนจัดซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย และร่วมสมทบทุนในการจัดสร้าง “พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์” หรือพระพุทธโอสถ และหอพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

นอกจากนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ยังจัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ (เหรียญพระพุทธโอสถ) สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบไว้สักการะบูชาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ปราศจากโรคภัย ประกอบด้วย เหรียญทองคำ (ขัดเงา) จำนวนผลิต 100 เหรียญ สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 999,999 บาท / เหรียญทองคำ 99% จำนวนผลิต 500 เหรียญ

สำหรับผู้บริจาค 50,000 บาท / เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ 95% จำนวนผลิต 5000 เหรียญ สำหรับผู้บริจาค 5000 บาท / และเหรียญโลหะสีเหลือง (Brass) จำนวนผลิต สำหรับผู้บริจาค200บาท   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์โครงการเหรียญพระพุทธโอสถ โทรศัพท์ 02 576 6131 – 4

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News