‘กองทัพอากาศ’ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการประจำปี 59

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ‘กองทัพอากาศ’ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการประจำปี 59

กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2559 จำนวน 523 อัตรา ดังนี้

34

1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 64 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด

2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 459 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ดังนี้

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 18 อัตรา

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 300 อัตรา

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 59 อัตรา

– ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 82 อัตรา

ติดตามรายละเอียดได้ทาง Website :

www.person.rtaf.mi.th

http://job.rtaf.mi.th

 

MThai News