มส. ชวนคนไทย เจริญพุทธมนต์ถวาย “ในหลวง”

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มส. ชวนคนไทย เจริญพุทธมนต์ถวาย “ในหลวง”

มส. ชวนคนไทย เจริญพุทธมนต์ถวาย “ในหลวง – ราชินี”

มหาเถรสมาคม ได้ออกประกาศเชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช 2559

สวดมนต์ถวายในหลวง, ข่าวในหลวง

โดยพิธีดังกล่าวสามารถกระทำได้ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และวัดทุกวัดในราชอาณาจักร และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรร ก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดอานิสงส์และอานุภาพของบทพระพุทธมนต์

ในขณะเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ด้วยกาย-จิต ที่บริสุทธิ์ ปรารถนาจะให้เกิดพลังแห่งจิตตานุภาพรวมเป็นหนึ่งเดียว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย สำหรับการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาดังกล่าวจะมีขึ้นทุกเย็นวันที่ 5 ของทุกเดือน เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News