ก.พลังงาน ชวนคนไทยร่วมออกแบบเมืองอัจฉริยะ

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ก.พลังงาน ชวนคนไทยร่วมออกแบบเมืองอัจฉริยะ

มูลนิธิอาคารเขียวไทย ชวนคนไทยส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart Cities-Clean Energy ชิงเงินรางวัลร่วมล้านบาท

โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) โดยสถาบันอาคารเขียวไทย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน

กระทรวงพลังงาน, เมืองอัฉริยะ, พลังงานสะอาด

ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการออกแบบเมืองให้มีความอัจฉริยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนในระยะยาว

โดยการส่งผลงานเพื่อประกวดแนวความคิดและการออกแบบเมืองอัจฉริยะ และโครงการฯ จะให้การสนับสนุนการออกแบบสำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินในแต่ละขั้นตอนในวงเงินรวมประมาณ 80 ล้านบาท อย่างเช่นที่ประเทศญี่ปุ่น ที่มีแนวคิดการให้ชุมชนสามารถผลิตและใช้ไฟฟ้ากันเองได้ภายในชุมชน โดยมีระบบโซล่าเซลล์สำรองพลังงานไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

หรือเมืองแซนดีเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีรถประจำทางไฟฟ้าคอยให้บริการ พร้อมจุดจ่ายไฟตามทางเพื่อเติมแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ทุกชนิด ทั้งนี้ประเทศไทยเองก็สามารถเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart Cities-Clean Energy ได้เช่นกัน อย่าปล่อยให้ “เมืองอัจฉริยะ” เป็นเพียงภาพร่างในความคิด ร่วมภูมิใจไปด้วยกันกับเมืองในฝันที่ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559

โดยสามารถสมัครเข้าร่วม โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities- Clean Energy) ได้ที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย โทร 084-099- 5199, 02-318- 3358 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://thailandsmartcities.com

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News