นมโค โฟร์โมสต์

น้ำนมโคที่ดีมาจากไหน?

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / น้ำนมโคที่ดีมาจากไหน?

นมโค 100% ที่มาจากฟาร์มที่มีการจัดการที่ดีจะมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนต่ำ

ยุคนี้สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ การมองหาเพียงสารอาหารจากน้ำนมโค 100% อาจยังไม่เพียงพอ เพราะน้ำ นมโคแท้ ที่ดีต้องมาจากแม่วัวสุขภาพดี อารมณ์ดี และน้ำนมมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนต่ำ จึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารที่สูง

ดังนั้นการมีการจัดการฟาร์มที่ดี จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลโคนมให้ผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ ซึ่งในเรื่องนี้ ทาง โฟร์โมสต์ ได้ใส่ใจเป็นพิเศษด้วยการปฏิบัติตามหลัก 7 Diamonds ซึ่งเป็นกฎเหล็กด้านคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโฟร์โมสต์ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำนมตั้งแต่อาหารเลี้ยงโค การออกแบบโรงเรือน และการบันทึกข้อมูลเพื่อควบคุมคุณภาพกว่า 100 ขั้นตอนจึงสามารถผลิตน้ำนมโคดิบที่มีปริมาณโซมาติกเซลล์ในน้ำนม 5 หมื่นเซลล์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (ค่าเฉลี่ยปริมาณโซมาติกเซลล์ในประเทศไทย 5แสนเซลล์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)

เหมือนกับคำของ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า

น้ำนมที่มีคุณภาพสูง คือน้ำนมที่มีสารอาหาร โปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแร่ ครบถ้วนตามมาตรฐาน และที่สำคัญคือมีจุลินทรีย์ และโซมาติกเซลล์ (Somatic cell) ในปริมาณต่ำ เนื่องจากโซมาติกเซลล์ คือเซลล์เม็ดเลือดขาว และเซลล์เยื่อบุผิวภายในเต้านมของแม่วัว อย่างที่เรารู้กันว่า ถ้าร่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวในปริมาณมากก็แสดงว่าร่างกายอยู่ในภาวะไม่ปกติ หรือภูมิต้านทานในร่างกายลดลง ทำให้น้ำนมมีเชื้อปนเปื้อนสูง

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์

ทั้งนี้นอกจากการจัดการฟาร์มแล้ว การขนส่งน้ำนมดิบจากฟาร์มสู่ศูนย์รับน้ำนมก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะยิ่งย่นระยะเวลาได้รวดเร็วเท่าไร ก็ยิ่งลดการเพิ่มขึ้นจุลินทรีย์ได้เท่านั้น การผลิต นมโคแท้ ที่ผลิตจากน้ำนมดิบคุณภาพดี มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนต่ำก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตชั้นสูง จะทำให้น้ำนมยังมีสารอาหารต่างๆ คงอยู่ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลิ่นรสเฉพาะตัวของน้ำนมโค เนื่องจากสารอาหารสำคัญต่าง ๆ ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจากการทำงานของเอนไซม์ที่มาจากเชื้อจุลินทรีย์

ด้วยการคัดสรรน้ำนมที่มีคุณภาพสูง สารปนเปื้อนต่ำ และกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน ทำให้โฟร์โมสต์นอกจากเป็นนมโค 100% แล้ว ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่มีสารอาหารจากธรรมชาติไม่ผ่านการปรุงแต่ง เช่น โปรตีน แคลเซียม วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี5 วิตามินบี12 วิตามินเอ เหล็ก ฟอสฟอรัส ไอโอดีน วิตามินดี วิตามินอี วิตามินเค

จึงมั่นใจได้ว่าโฟร์โมสต์ นมโค 100% ผลิตด้วยความใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อพัฒนานมที่มีคุณภาพน้ำนม มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนต่ำ และคงคุณค่าสารอาหารธรรมชาติได้มากกว่านมทั่วไป โดยเฉพาะวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม “สามารถ Click เข้าไปดูได้ที่นี่”