ช่างภาพการเมือง ทุนการศึกษา อลงกรณ์ พลบุตร

อลงกรณ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง ครั้งที่ 9

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อลงกรณ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง ครั้งที่ 9
“อลงกรณ์ ” เป็น ปธ. มอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง ครั้งที่ 9 จำนวน 80 ทุน และทุนช่างภาพเข้มแข็งให้แก่ช่างภาพ – ผู้สื่อข่าวอาวุโส ที่ประสบความเดือดร้อน จำนวน 6 ทุน

วันที่ 6 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น.นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และประธานที่ปรึกษาชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง ครั้งที่ 9 โดยมีนายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง กล่าวรายงาน

สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ชมรมช่างภาพการเมือง ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง จำนวน 80 ทุน และทุนช่างภาพเข้มแข็งให้แก่ช่างภาพ – ผู้สื่อข่าวอาวุโส ที่ประสบความเดือดร้อน จำนวน 6 ทุน นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาพิเศษเพื่อสังคมจำนวน 4 ทุน โดยมอบให้น้องผู้บกพร่องทางการมองเห็น จำนวน 2 ทุน

และน้องผู้บกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 2 ทุน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา และเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเป็นคนดีของสังคมต่อไป โดยหลังจากเสร็จพิธี สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง พร้อมคณะ ได้เข้าชมห้องประชุมรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1