ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข่าวสดวันนี้ ปราณบุรี โครงการบ้านพอเพียง

ชุมชนเมืองประจวบ รับงบโครงการบ้านพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ชุมชนเมืองประจวบ รับงบโครงการบ้านพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบงบประมาณเปิดโครงการบ้านพอเพียง เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำปราณบุรีให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ร้องผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมด้วย พ.อ.กรการต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.กรมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดประจวบฯ โดยมีนายวัชรินทร์ จันทรืเดช ประธานสภาองค์กรชุมชน ตำบลระดับจังหวัดเป็นตัวแทนองค์กรชุมชน รับมอบงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)ดังกล่าว

เพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 200 หลังคาเรือน ที่ได้รับการอนุมัติโครงการ เพื่อให้พวกเขามีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น จนส่งผลทำให้มีการประกอบอาชีพของคนในชุมชนให้มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ ก่อนจะผลักดันยกระดับไปสู่ด้านเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและประเทศต่อไป

นอกจากนี้งบประมาณดังกล่าวยังนำไปพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอำเภอปราณบุรี เพื่อให้พื้นที่ลุ่มแม่น้ำปราณบุรี คงสภาพธรรมชาติที่สมบรูณ์ เป็นแหล่งอาหารเลี้ยงชีพของคนในพื้นที่ต่อไปด้วย